barcelona > carrer de ramon turró

30 habitatges + aparcaments

FINALISTA

2003. Concurs per a joves arquitectes. Construcció d’habitatges de protecció oficial de lloguer per a joves a Barcelona. Institut Català del Sòl.Generalitat de Catalunya.