sueca > sector c-9

72 habitatges + 8 locals + 87 places d’aparcament

2007. Concurs d’avantprojectes per a l’adjudicació de redacció de projecte d’edificació d’habitatges, locals i aparcaments al sector c-9 de Sueca (València). Instituto valenciano de vivienda, s.a.