barcelona > barri de torre baró

70 habitatges + aparcaments + locals comercials

PRIMER PREMI

2005. Concurs d’habitatges de protecció oficial al Barri de Torre Baró de Barcelona. Illa B. BAGURSA + COAC.