guimerà > carrer de la trinitat

habitatge unifamiliar